Členské obce

Břehy

Obec Břehy je malebná vesnička ležící zhruba jeden kilometr od města Přelouč, na pravé straně řeky Labe. Jejím hlavním poznávacím rysem je rybník Buňkov na jehož břehu byl  vybudován autokemp.
více>>

Bukovka

Obec se nachází asi 4 km západně od města Lázně Bohdaneč, směrem na Chlumec nad Cidlinou. Z jižní a východní strany je obklopena lesy a rybníky. Obec Bukovka a místní část Habřinka tvoří územní celek.
více>>

Černá u Bohdanče

V Polabské nížině, severozápadním směrem od Pardubic, leží obec Černá u Bohdanče. Svůj název získala víska patrně podle rázu okolní krajiny, kdy v době počátků osídlování rostly v okolí husté, převážně bukové lesy.
více>>

Dolany

Obec Dolany se nachází 11 km SZ směrem od Pardubic. Jižně od Dolan je přírodní rezervace, jejímž okrajem vede stezka pro cyklisty i pěší do Lázní Bohdanče.
více>>

Chýšť

Chýšť je jedinou obcí tohoto jména. Někteří pamětníci vypráví, že její název je odvozen od písečného navátého kopce Kačerova, na němž se nacházely vzrostlé uschlé stromy, v minulých dobách nazýváné "chýje".
více>>

Kasalice

Obec Kasalice se nachází v Pardubickém kraji asi 7 km na západ od města Lázně Bohdaneč v průměrné nadmořské výšce 262 metrů. Obec má dvě místní části Kasalice a Kasaličky. 
více>>

Křičeň

První zmínka o obci Křičeň je z roku 1436, kdy král Zikmund potvrdil Diviši Bořkovi z Miletína držbu zboží od kláštera opatovického, jehož částmi byly v té době i Křičeň, Ždánice, Dolany a Rohoznice.
více>>

Lázně Bohdaneč

Lázně Bohdaneč jsou jediným lázeňským místem Pardubického kraje. Město leží v Polabské nížině, 8 km severozápadně od Pardubic. Jako křižovatka obchodních cest je vzpomínáno již v roce 1264.
více>>

Malé Výkleky

Malé Výkleky jsou malou obcí se 140 obyvateli. Nacházejí se severním směrem od města Přelouč a severozápadním směrem od města Lázně Bohdaneč, mezi obcemi Vápno a Chýšť.
více>>

Neratov

Nejstarší dějiny obce jsou spojeny s benediktýnským klášterem v Opatovicích (kolem r. 1086). Neratov leží v rovinaté krajině 2 km od Lázní Bohdanče, jeho katastrálním územím protéká přírodně-technická památka Opatovický kanál. 
více>>

Plch

Obec Plch leží na samém okraji pardubického okresu v blízkosti silnice ze Starých Ždánic do Osic. Nejbližším větším městem jsou Lázně Bohdaneč, vzdálené od obce cca 6 km směrem na jih.
více>>

Pravy

Ves se nachází 11 km severovýchodně od Přelouče, a to na ideálním místě, na lesnaté výšině, kde byla zbudována tvrz - kolébka vladyků z Prav. Tvrz stála na dnešním čp. 17. Při odkopávání hlíny z valu byly nalezeny různé předměty: klíče, lžíce, prs. brnění, kord, kachle a jiné. 
více>>

Přelovice

Obec Přelovice se nachází 5 km severovýchodně od Přelouče, téměř ze všech stran je obklopena lesy. Z východní strany ji obtéká Opatovický kanál, který dal vystavit koncem 15. století Vilém z Pernštejna.
více>>

Přepychy

Obec Přepychy leží 25 km jihovýchodně od Pardubic v nadmořské výšce 225 m. Historicky první písemná zpráva o vsi pochází z roku 1337. Dnes jsou Přepychy malou poklidnou obcí, ve které žije 92 obyvatel.
více>>

Rohovládova  Bělá

První písemná zmínka o obci je z roku 1282 (založení kaple sv. Jiří). Původně se obec jmenovala Bělá, a to podle světlého zabarvení orné půdy. Ve 14. století obec vlastnili Bukůvkové.  
více>>

Rohoznice

Obec Rohoznice se nachází v severním části okresu Pardubice a sousedí přímo s okresem Hradec Králové. První zmínka pochází z roku 1372. Název obce je pravděpodobně odvozen od slova rohozná (místo blízko hojného rákosí).
více>>

Rybitví

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy se král Karel IV. o obci zmiňuje v listu představenému opatovického kláštera. Z toho lze usuzovat že původní osídlení je ještě mnohem starší, snad ještě před rokem 1244.  
více>>

Řečany nad Labem

Řečany nad Labem, k nimž náleží i sousední Labětín, leží necelých 7 km západním směrem od Přelouče, uprostřed rozlehlých úrodných polí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1289.Žije zde okolo 1400 obyvatel, kteří mají k dispozici vše potřebné ke spokojenému žití – v obci se nachází obecní úřad s knihovnou, obecní dům se zdravotním střediskem, Komunitní dům pro seniory, lékárna, pošta, obchody s potravinami, drogerií, obuví, zahradnictví, pohostinství. Rozvoji podnikání napomáhá řada drobných živnostníků a firem. Díky aktivitám místním spolků se občané mohou pravidelně setkávat a společně trávit volný čas, vyznavačům pohybu dobře poslouží sportovní areál na severním okraji obce, pro děti jsou k dispozici dětská hřiště. Obec leží uprostřed úrodných polabských rovin, kde v krajině mají své nezastupitelné místo rybníky a slepá ramena řeky Labe.

více>>

Semín je obec ležící asi pět kilometrů severozápadně od Přelouče, 15 km západně od Pardubic. 
První písemná zmínka o existenci osady se datuje k roku 1339 a její vznik je úzce spjat se semínskou tvrzí vladyky Heřmana ze Semína.

Sopřeč

Založena okolo r. 1086 majitelem kláštera v Opatovicích nad Labem, znak obci udělen a předán 1. prosince 1997.
více>>

Strašov

Obec Strašov náleží k mikroregionu Kladrubsko v Pardubickém kraji, nachází se mezi městy Přelouč a Chlumec nad Cidlinou, v širším pásu Polabské nížiny na rozvodí řek Labe, Cidliny a Bystřice v nadmořské výšce 216 m.n.m.

 

Újezd u Přelouče

 


Vápno

Obec Vápno se nachází na samé západní hranici pardubického okresu a spadá do Východolabské tabule. První písemná zmínka je z roku 1337, ale podle různých nálezů a dalších souvislostí vznikla obec mnohem dřív. 
více>>

Vlčí Habřina

Obec se nachází SV od Přelouče při levé straně silnice do Rohovládovy Bělé v nevelkém údolí, ze severu a jihu krytá  lesy. Jméno dostala zřejmě od habří, v němž se líčilo na vlky.
více>>

Voleč

První záznam o obci Voleč je z roku 1398. Majitelé se střídali až do r. 1560, kdy obec se 16 usedlostmi převzala Komora království českého. Od této doby známe majitele usedlostí i jejich povinnosti.
více>>

Vyšehněvice

Obec Vyšehněvice leží 7 km od Přelouče mezi Rohovládovou Bělou a Žáravicemi. Jméno obce je odvozeno od slov Výšina - Vyšenov - Vyšenovice. Nejstarší záznamy o obci jsou ze 14. století, kdy stávala na místech dnešních domů čp. 4 a 32 tvrz.
více>>

Žáravice

Obec Žáravice se nachází 10 km severně od Přelouče. První údaje jsou z r. 1436, kdy ji vlastnil Diviš Bořek z Miletínka, od r. 1490 patřila Pernštejnům. Severovýchodně od vsi na opukovém kopci nad rybníkem Švihov" je místo, kterému se říká Na Hradech, podle tradice zde stávala tvrz.
více>>

Živanice

Živanice jsou osadou prastarou. Již roku 1226 se zmiňuje list kláštera Doksanského, že byly Živanice založeny pravděpodobně roku 1145.
více>>

 

 

Obec Vápno se nachází na samé západní hranici pardubického okresu a spadá do Východolabské tabule. První písemná zmínka je z roku 1337, ale podle různých nálezů a dalších souvislostí vzniklo mnohem dřív.