Semín

O obci

Semín je obec ležící asi pět kilometrů severozápadně od Přelouče, 15 km západně od Pardubic. 
První písemná zmínka o existenci osady se datuje k roku 1339 a její vznik je úzce spjat se semínskou tvrzí vladyky Heřmana ze Semína.

 

Památky a zajímavosti

Dominantu obce tvoří původně románský kostel sv. Jana Křtitele přestavěný v 17. století, se samostatně stojící dřevěnou zvonicí z 16. století. V této době vznikla rovněž budova sloužící správě semínského dvora a okolních vesnic, která byla v roce 1691 přestavěna na pivovar a později sloužila jako zámek. Dne 13. března 1880 se v něm narodil profesor architekt Josef Gočár, který se stal významnou a uznávanou osobností v celém světě. Ve druhé polovině 19. století se zámek změnil v prostou obytnou budovu, jež se zachovala až dodnes.

Výčet semínských pamětihodností může pokračovat Opatovickým kanálem a jedním z mála dochovaných akvaduktů, kde dochází k mimoúrovňovému křížení kanálu a Sopřečského potoka. Severovýchodně při kanálu stávala papírna, kde se vyráběl papír s filigránem osmihroté hvězdy a nápisem Semín. Významnou stavbou obce je také původně dřevěný vodní mlýn, který v 16. století vyhořel.

 

Společenský život

Semíně se udržuje řada tradic a zvyků. Pro společenský život občanů se využívá Obecní hospoda Na Haldě, kde je umístěn veřejný internet, chata mysliveckého sdružení, sportovní areál tělovýchovné jednoty Sokol a tělocvična základní školy, která také slouží ke kondičnímu cvičení žen.

  • Plesy, pouťové a posvícenské zábavy, koncerty
  • Vítání občánků
  • Dětské dny
  • Maškarní plesy pro děti,
  • Pálení čarodějnic
  • Stavění májky
  • Masopust

 

Instituce

Obecní úřad Semín
Semín 138, 535 01 Přelouč
tel:: +420 466 932 122, +420 725 091 261