Rohoznice

 O obci

Rozloha: 348 ha
Nadmořská výška: 230 - 267 m n. m.
Počet obyvatel: 247

Obec Rohoznice se nachází v severním části okresu Pardubice, přímo sousedí s okresem Hradec Králové. První zmínka pochází z roku 1372. Název obce je pravděpodobně odvozen od slova rohozná (místo blízko hojného rákosí). V době předhusitské náležela ves opatovickému klášteru.

Z obecní kroniky:

Rohoznice (Rohožnice), ves rozložena od západu k východu hluboko v údolí pod Osicemi, 2 hodiny severozápadně od Pardubic. Na severozápadní straně vsi zvedá se nevysoká stráň, jíž říkají "Víno" neb "Na Víně", prý tu bývala vinice. Západně od Rohoznice nad rybníkem Starým v lesích dříve panských Pardubických, nyní majiteli Dobřenic, Karlu Weinrichovi náležejících, vypíná se v lesnatém chlumku dotčeného pána červená věž letohrádku s cimbuřím, a opodál v stínu hustého stromoví skrývá se tvrziště "Na Kotli" neb "Hrady" nazývané, náležející ještě do katastru Rohoznického. Místo samo jest vyvýšenina jen skrovné velikosti, příkopy a náspy obehnaná. Možno s jistotou tvrditi, že tu tvrz stávala, bohužel o ní a původních držitelích ničeho nevíme. Dle pověsti lidu jest prý v útrobách toho tvrziště skryt kotel s penězi. Od tvrziště jihovýchodně v hustém lese tak nazvaných "Klektánkách" prýští se více pramenů z bahnišť, které tu šumí a bublají. Okolo roku 1856 zřídil tu jakýsi polesný lázeň, která časem zanikla. Později tu vystavěn sloup s obrazem bohorodičky. Voda zdejší prý čistí zrak. Na západním i východním konci Rohoznice jest travnatá občina, uvnitř před největším statkem zdejším, pod lipami boží muka a zvonička. Na východním konci vsi vlevo od silnice jest kovárna, a dále zahýbá se na sever cesta k Osičkám. U dotčeného (Jeřábkova) statku jest rybníček, v němž ústí struha tekoucí.

Vývoj obce:

Rohoznice v 15. století náležela opatovickému klášteru, roku 1436 zapsána byla od Zikmunda Divišovi Bořkovi z Miletína a roku 1491 dostala se Rohoznice z rukou Mikuláše z Chrastu panu Vilémovi z Pernštejna. Od roku 1588 náležela k rychtě ždánské, měla krčmu výsadní, 11 lidí osedlých, kteří odváděli 15 gr. 7 d. úroku jirského a tolikéž úr. havel. a 10 slepic, měli 96 dní robot ženských, 28 dní orných a měli trhati konopí 7 záhonů. V roce 1494 je uváděno ve vsi 9 robotníků. K roku 1588 měla obec 11 gruntů, ale po skončení třicetileté války klesl počet gruntů na 7. V roce 1843 měla obec 33 domy a 262 obyvatel, v roce 1900 - 47 domů a 311 obyvatel, 1910 – 56 domů a 336 obyvatel. V roce 2002 měla obec 255 obyvatel a 100 čísel popisných.


Pamětihodnosti

Novogotický letohrádek z 19. stol., zbytky středověkého tvrziště “Na kotli”, památník obětem 1. světové války, křížek a zvonička v centru obce.

   
                  Letohrádek                                                 Kamenný kříž po opravě (2006)     

Památník obětem 1. sv. války Památník obětem 1. sv. války 


Sport

  • Tenisový kurt
  • Hřiště

Společenský život

  • Memoriál Petra Smolíka a Jiřího Holuba - víkendový turnaj regionálních klubů ve fotbale
  • Dětský den
  • Rozloučení s prázdninami
  • Posezení s hudbou pro dříve narozené

Instituce

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 96, 533 41  Lázně Bohdaneč
e-mail: obec@rohoznice.cz
web: www.rohoznice.cz


Firmy

Po roce 1989 nastal v hospodářské oblasti návrat k soukromému podnikání a hospodaření. V obci působí soukromé firmy, které zaměstnávají převážnou část místních obyvatel. Se zemědělskou výrobou je to Agrodružstvo KLAS Křičeň, soukromě hospodaří pan František Málek. Dále tu působí firma AGRESS, spol. s.r.o., a firma ATECH Bohemia,a.s. - obě firmy mají sídlo v obci. Prodejnu smíšeného zboží provozuje k velké spokojenosti firma HRUŠKA, spol. s.r.o., se sídlem v Ostravě - Martinově. Jsou tu i drobní živnostníci, kteří provozují nejrůznější služby. Další občané dojíždějí za prací do Lázní Bohdanče, do Pardubic a do Hradce Králové.


AGRESS s.r.o., výroba svařovaných konstrukcí, 466 981 422
Agrodružstvo KLAS, sklad a náhradní díly, 466 981 105
ATECH Bohemia, a.s., 466 301 944
prodejna HRUŠKA, s.r.o., 466 952 027

Read reviews of essay writing services. It is important to read reviews written by real customers. If the reviewers allow comments from other people, it means they are open to other views. Likewise, if you had a good experience with a particular company https://trusted-essayreviews.com/writinguniverse-review/, write an honest review about it.

Rohoznice

V Rohoznici a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD