Rohoznice

 O obci

Rozloha: 348 ha
Nadmořská výška: 230 - 267 m n. m.
Počet obyvatel: 247

Obec Rohoznice se nachází v severním části okresu Pardubice, přímo sousedí s okresem Hradec Králové. První zmínka pochází z roku 1372. Název obce je pravděpodobně odvozen od slova rohozná (místo blízko hojného rákosí). V době předhusitské náležela ves opatovickému klášteru.

Z obecní kroniky:

Rohoznice (Rohožnice), ves rozložena od západu k východu hluboko v údolí pod Osicemi, 2 hodiny severozápadně od Pardubic. Na severozápadní straně vsi zvedá se nevysoká stráň, jíž říkají "Víno" neb "Na Víně", prý tu bývala vinice. Západně od Rohoznice nad rybníkem Starým v lesích dříve panských Pardubických, nyní majiteli Dobřenic, Karlu Weinrichovi náležejících, vypíná se v lesnatém chlumku dotčeného pána červená věž letohrádku s cimbuřím, a opodál v stínu hustého stromoví skrývá se tvrziště "Na Kotli" neb "Hrady" nazývané, náležející ještě do katastru Rohoznického. Místo samo jest vyvýšenina jen skrovné velikosti, příkopy a náspy obehnaná. Možno s jistotou tvrditi, že tu tvrz stávala, bohužel o ní a původních držitelích ničeho nevíme. Dle pověsti lidu jest prý v útrobách toho tvrziště skryt kotel s penězi. Od tvrziště jihovýchodně v hustém lese tak nazvaných "Klektánkách" prýští se více pramenů z bahnišť, které tu šumí a bublají. Okolo roku 1856 zřídil tu jakýsi polesný lázeň, která časem zanikla. Později tu vystavěn sloup s obrazem bohorodičky. Voda zdejší prý čistí zrak. Na západním i východním konci Rohoznice jest travnatá občina, uvnitř před největším statkem zdejším, pod lipami boží muka a zvonička. Na východním konci vsi vlevo od silnice jest kovárna, a dále zahýbá se na sever cesta k Osičkám. U dotčeného (Jeřábkova) statku jest rybníček, v němž ústí struha tekoucí.

Vývoj obce:

Rohoznice v 15. století náležela opatovickému klášteru, roku 1436 zapsána byla od Zikmunda Divišovi Bořkovi z Miletína a roku 1491 dostala se Rohoznice z rukou Mikuláše z Chrastu panu Vilémovi z Pernštejna. Od roku 1588 náležela k rychtě ždánské, měla krčmu výsadní, 11 lidí osedlých, kteří odváděli 15 gr. 7 d. úroku jirského a tolikéž úr. havel. a 10 slepic, měli 96 dní robot ženských, 28 dní orných a měli trhati konopí 7 záhonů. V roce 1494 je uváděno ve vsi 9 robotníků. K roku 1588 měla obec 11 gruntů, ale po skončení třicetileté války klesl počet gruntů na 7. V roce 1843 měla obec 33 domy a 262 obyvatel, v roce 1900 - 47 domů a 311 obyvatel, 1910 – 56 domů a 336 obyvatel. V roce 2002 měla obec 255 obyvatel a 100 čísel popisných.


Pamětihodnosti

Novogotický letohrádek z 19. stol., zbytky středověkého tvrziště “Na kotli”, památník obětem 1. světové války, křížek a zvonička v centru obce.

   
                  Letohrádek                                                 Kamenný kříž po opravě (2006)     

Památník obětem 1. sv. války Památník obětem 1. sv. války 


Sport

  • Tenisový kurt
  • Hřiště

Společenský život

  • Memoriál Petra Smolíka a Jiřího Holuba - víkendový turnaj regionálních klubů ve fotbale
  • Dětský den
  • Rozloučení s prázdninami
  • Posezení s hudbou pro dříve narozené

Instituce

Obecní úřad Rohoznice
Rohoznice 96, 533 41  Lázně Bohdaneč
e-mail: obec@rohoznice.cz
web: www.rohoznice.cz


Firmy

Po roce 1989 nastal v hospodářské oblasti návrat k soukromému podnikání a hospodaření. V obci působí soukromé firmy, které zaměstnávají převážnou část místních obyvatel. Se zemědělskou výrobou je to Agrodružstvo KLAS Křičeň, soukromě hospodaří pan František Málek. Dále tu působí firma AGRESS, spol. s.r.o., a firma ATECH Bohemia,a.s. - obě firmy mají sídlo v obci. Prodejnu smíšeného zboží provozuje k velké spokojenosti firma HRUŠKA, spol. s.r.o., se sídlem v Ostravě - Martinově. Jsou tu i drobní živnostníci, kteří provozují nejrůznější služby. Další občané dojíždějí za prací do Lázní Bohdanče, do Pardubic a do Hradce Králové.


AGRESS s.r.o., výroba svařovaných konstrukcí, 466 981 422
Agrodružstvo KLAS, sklad a náhradní díly, 466 981 105
ATECH Bohemia, a.s., 466 301 944
prodejna HRUŠKA, s.r.o., 466 952 027


Rohoznice

V Rohoznici a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD