Plch

O obci

Obec Plch leží na samém okraji pardubického okresu v blízkosti silnice ze Starých Ždánic do Osic. Nejbližším větším městem jsou Lázně Bohdaneč, vzdálené od obce cca 6 km směrem na jih. Obec Plch leží v nadmořské výšce 226 m, je tvořena jedinou ulicí dlouhou asi 700 m.

Historické prameny uvádějí, že  Obec Plch byla založena v r. 1777 na místě vysušeného Rybníka. K jeho spojení silnicí se sousedními Starými Ždánicemi, a tím i tzv hradeckou cestou (silnice Přelouč Hradec Králové), došlo v r. 1846. Obec Plch má současně 75 trvale bydlících občanů. Počet stavení v obci (33 - 35) se po dvě staletí téměř nemění.

Novodobá historie obce Plchu začíná r. 1990, kdy se obec osamostatnila a získala vlastní samosprávu. V obci vyvíjejí činnost dvě organizace - Sbor dobrovolných hasičů a Český zahrádkářský svaz. V místní hospodě, vlastněné obcí, se několikrát ročně pod záštitou těchto organizací konají zábavy a je zde též možno uspořádat svatební hostiny. V obci prosperuje tiskárna a další malé firmy.


Pověst o ohnivém muži

Již po staletí se traduje mezi lidem na Bohdanečsku pověst, že tamní ohnivý muž má krok z Plchu do Osic, a kdo ho potká, má mu prý říci "Pozdrav tě pán bůh", neboť on prý na to pozdravení čeká mnohdy staletí.


Společenský život

  • Zahrádkářský ples
  • Pouťové posezení
  • Opékání selete
  • Posvícenská zábava

Instituce

Obecní úřad Plch
Plch 50, 533 45 Opatovice nad Labem
e-mail:obecplch@email.cz
web: www.obecplch.cz


Plch

V Plchu a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD