Žáravice

O obci

Rozloha: 275 ha
Počet obavytel: 147
Nadmořská výška: 235 m n. m.

Obec Žáravice se nachází 10 km severně od Přelouče. První údaje jsou z r. 1436, kdy ji vlastnil Diviš Bořek z Miletínka, od r. 1490 patřila Pernštejnům. Severovýchodně od vsi na opukovém kopci nad rybníkem Švihov je místo, kterému se říká Na Hradech, podle tradice na místě stávala tvrz. V r. 1492 byla tvrz vypleněna a škůdce celého okolí Jan Kozel ze Sušin vyhnán. 

Státní přírodní rezervace Na Hradech byla zřízena 17. 2. 1956 na rozloze 9,52 ha. Jedná se o dubohabrovou pařezinu s příměsí buku na opukovém eluviu, pod nímž je rybník Švihov. Na jeho břehu dodnes roste přeslička největší. Rezervace je rájem chráněného ptactva. V r. 1954 bylo Na Hradech vybudováno přírodní divadlo, ketré bylo plně využíváno k sehrání mnoha divadelních představení a Žáravice se staly dostaveníčkem mnoha diváků z širokého okolí. V r. 1975 byla v přírodním divadle vybudována klubovna (šatna). V krásném lesním prostředí účinkovaly i profesionální soubory. Obec má 58 popisných čísel se 150 obyvateli. V nedávné minulosti byla uskutečněna celá řada akcí na pomoc technickému vybavení obce a životnímu prostředí. K 1. 1. 1996 byl dán do provozu veřejný vodovod, vybudovaný společně s obcí Sopřeč, k 1. 1. 2000 byla obec napojena na centrální vodovod. V r. 1997 byla dokončena plynofikace obce. Společenský život v současné době zajišťuje sbor dobrovolných hasičů a školská kulturní komise.


Pamětihodnosti

Archeologické stopy po středověkém tvrzišti Hrada (zvané též Sušina), přírodní divadlo, pomník padlým a kamenný kříž


Příroda

Přírodní rezervace Na Hradech


Společenský život

  • Pálení čarodějnic
  • Soutěže hasičů
  • Dětský den
  • Rozloučení s prázdninami
  • Životní jubilea
  • Setkání důchodců

Restaurace

pohostinství, čp. 18
zahrádka


Instituce

Obecní úřad Žáravice
Žáravice 29, 533 16  Vápno
e-mail: ou.zaravice@worldonline.cz
web: http://www.zaravice.cz/


Firmy

ZZN Pardubice, chov prasat
KASI, výroba betonových prefabrikátů
SPS, prodej a a opravy elektroniky, 466 946 220


Žáravice

V Žáravicích a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD