Malé Výkleky

O obci

Malé Výkleky jsou malou obcí se 140 obyvateli. Nacházejí se severním směrem od města Přelouč a severozápadním směrem od města Lázně Bohdaneč, mezi obcemi Vápno a Chýšť v okrese Pardubice. V okolí obce se rozprostírají lesy a rybníky. Jihovýchodním směrem protéká Strašovský potok, na jeho toku u jižního okraje obce leží rybník Davídek. U severozápadního cípu obce je nevelký rybník, z něchož vytéká Babidolský potok a západně od obce se na jeho toku tohoto rozprostírá rybník Záhumeník. Další malý rybník najdeme ve středu obce, v severovýchodní části obce je pak soustava malých rybníků nazývaná Příkop.

První písemné zmínky o vsi jsou doloženy z roku 1521. Od roku 1868 do roku 1904 byla ves osadou obce Vápno. V roce 1960 přechází pod správu obce Chýšť. Samostatnými jsou Malé Výkleky až od roku 1990.


Pamětihodnosti

Kříž v centru obce


Sport

Fotbalové hřiště


Společenský život

Rozsvícení vánočního stromu


Instituce

Obecní úřad Malé Výkleky
Malé Výkleky 41, 533 16 Vápno
e-mail:ou_malevykleky@volny.cz
web: www.malevykleky.cz

Mateřská škola Malé Výkleky
Malé Výkleky 8, 533 16 Vápno
tel
.: 601 320 444, e-mail: ms_vykleky@email.cz
web: msmalevykleky.webnode.cz


Malé Výkleky

V Malých Výklekách a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD