Pravy

O obci

Ves se nachází 11 km severovýchodně od Přelouče, a to na ideálním místě, na lesnaté výšině, kde byla zbudována tvrz - kolébka vladyků z Prav. Tvrz stála na dnešním čp. 17. Při odkopávání hlíny z valu byly nalezeny různé předměty: klíče, lžíce, prs. brnění, kord, kachle a jiné. V r. 1402 držel Pravy Přibík, po něm Prokop z Prav. Dále se majitelé střídali, o obec se vedly  i soudní spory. Kolem r. 1500 měl Pravy v držení Mikuláš Rohovlád z Bělé. R. 1521 včleňuje Vojtěch z Pernštejna ves, dvůr i tvrz do svého pradubického panství.


Pamětihodnosti

Kamenný kříž z r. 1859, zvonička, vodárna


Společenský život

  • Pálení čarodějnic
  • Dětský den
  • Další akce pro děti
  • Babinec

Restaurace
Hospoda 
čp. 47


Instituce

Obecní úřad Pravy
Pravy 47, 533 41  Lázně Bohdaneč
tel./fax: 466 942 197
e-mail: obecpravy@seznam.cz
web: www.pravy.cz


Pravy

V Pravech a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD