Vyšehněvice

O obci

Počet obyvatel: 227

Obec Vyšehněvice leží 7 km od Přelouče mezi Rohovládovou Bělou a Žáravicemi. Jméno obce je odvozeno od slov Výšina - Vyšenov - Vyšenovice. Nejstarší záznamy o obci jsou ze 14. století, kdy na místech dnešních domů č. 4 a 32 stávala tvrz. Ještě v 18 stol. byly čitelné zbytky hradeb. Nalezeny zde byly mince, hrnce, zbraně, zlaté knoflíky a kachle s obrazy svatých. Nejstaršími držiteli byli bratři Mareš a Jan z Vyšeňovic, kteří r. 1403 založili kaplanství Bělské. Střídání majitelů završil Jan z Pernštejna r. 1538, od r. 1558 byla již tvrz pustá.

Historicky zajímavé jsou objekty čp. 54, bývalé tvrziště čp. 4, památka obětem války a zvonice u křižovatky. V r. 1904 vystavěla utvořená společnost rolníků lihovar, který napomohl rozkvětu obce, dokonce je dosud  provozuschopný. Část jeho zařízení je původní a technicky zajímavé. 


Pamětihodnosti

Památník padlým, zvonička a kamenný kříž v centru obce, bývalé tvrziště čp. 4, lihovar z r. 1904 s původním zařízením


Sport

Dětské hřiště


 Společenský život

  • Vítání občánků
  • Hasičský bál
  • Hasičské závody
  • Pálení čarodějnic
  • Dětský den
  • Dětský karneval
  • Grilování
  • Setkání důchodců
  • Životní jubilea

Restaurace

obecní hostinec
čp. 16, tel.: 466 942 412, 605 842 240
zahrádka, teplá kuchyně


Instituce

Obecní úřad Vyšehněvice
Vyšehněvice 8, 533 41  Lázně Bohdaneč
e-mail: obec.vysehnevice@quick.cz
web: www.vysehnevice.cz


Firmy

MONTKOV s.r.o., zámečnictví, čp. 10, 466 768 250
EKOL, velkoobchod drogerie, čp. 55, 466 942 330
Horyna Roman, kovošrot, čp. 4, 466 942 119
Vančura Miloš, pneuservis, čp. 33, 466 942 194
Cincibuch L., zahradnictví, čp. 32, 466 942 209
Vondráčková M., obchod s potravinami, čp. 34, 466 942 456
Izáková Renata, zámečnictví, čp. 73, 466 942 158
Říha František, zámečnictví, čp. 49, 466 942 146
Kolman T., velkoobchod náhr. dílů, čp. 69, 466 942 463
Kroužilová V., obchodní činnost, čp. 20, 466 942 433


Vyšehněvice

Ve Vyšehněvicích a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD