Dolany

O obci

Obec Dolany se nachází asi 11 km SZ od Pardubic a SZ směrem od komunikace 1. třídy č. 33 Lázně Bohdaneč - Staré Ždánice. Jižně od Dolan je přírodní rezervace, jejímž okrajem vede stezka pro cyklisty i pěší do Lázní Bohdanče. První písemná zpráva o obci je z r. 1073, kdy patřily Dolany k majetku Opatovického kláštera a v rámci pardubického panství do rychty Ždánické. Dominantou obce je novorománský kostel sv. Vojtěcha, kaple sv. Floriána z 18 stol., památník padlým v 1. světové válce a hřbitovní kaplička se zvonicí.

Nadále se rozvíjí výstavba rodinných domů. K občanskému vybavení patří mateřská škola a obecní úřad v objektu opravené obecné školy. Své služby nabízí hospoda U Vachů se sálem pro cca 100 osob, obecní knihovna, obchod se smíšeným zbožím a víceúčelový sportovní areál, který zahrnuje fotbalové hřiště, asfaltové hřiště na tenis a odbíjenou a společenskou místnost s kuchyní.

Za koupáním jezdí místní i turisté do nedalekého písníku Oplatil (2 km). Z východní a jižní strany jsou v okolí obce lesy.


Pamětihodnosti

Novorománský kostel sv. Vojtěcha z 19. stol., barokní kaple sv. Floriána z 18. stol., kamenný kříž na hřbitově, památník padlým


Sport

Sportovní areál - hřiště na fotbal, tenis, volejbal


Společenský život

  • Dolany v Dolanech
  • Setkání rodáků
  • Vítání občánků
  • Chovatelské výstavy
  • Taneční zábavy
  • Pálení čarodějnic
  • Závody hasičů
  • Závody rybářů

Dolany v Dolanech

Jsou víkendovým setkáním obyvatel Dolan z celé České republiky, od roku 2004 také ze Slovenska a Polska. O tom, kdo bude pořadatelem dalšího ročníku, rozhoduje “Dolanský parlament”, který je složen ze starostů a místostarostů jednotlivých obcí. Hostitelská obec zajistí program i občerstvení, každé Dolany však přivezou něco svého např. Dolany z Moravy kapelu. Dolanští se utkají ve fotbale, nohejbale, pořádají hasičské závody. Čtvrtý ročník akce proběhl v roce 2004 v Dolanech na Bohdanečsku.


Restaurace

hostinec U Vachů
čp. 27, u hlavní silnice, tel.: 466 981 221, 724 221 026
sál, teplá i studená kuchyně


Instituce

Obecní úřad Dolany

Dolany 78, 533 45  Opatovice nad Labem
e-mail: obecdolany@quick.cz
web: www.obecdolany.cz


Dolany

V Dolanech a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD