Živanice

O obci

Živanice jsou osadou prastarou. Již roku 1226 se zmiňuje list kláštera Doksanského, že byly Živanice založeny pravděpodobně roku 1145. Obec ve své historii patřila různým majitelům. Z dochovaných zápisů lze jmenovat: Jindřich Zdík – biskup Olomoucký (1361), opat Opatovický Neplach, Diviš Bořek z Miletína (1436), kníže Minsternberské Jindřich (1488), Václav Žehušický z Nestájova (1491), Vilém z Pernštejna.

Název obce Živanice vznikl pravděpodobně ze starého osobního jména Živaň, utvořeného z kořene Živ. (názor profesora brněnské university p. Trávníčka).

V r. 1588 měly Živanice 25 lidí usedlých. K rychtě Živanické náležely Živanice, Přelovice, Bukovka, Habřínka, Bělá, Vyšehněvice a Neratov. V Živanicích je od r. 1620 zmiňován vodní mlýn, v r. 1909 byla založena továrna na pískové cihly, první tohoto druhu v kraji. Denně se zde vyrábělo až 15 000 ks. Dnes již továrna neexistuje.

Od r. 1620 sužovala pardubický kraj švédská vojska. V létě r. 1645 se v Živanicích rozložila velká posádka Švédská, na jejíž přítomnost velice doplácel zdejší lid. V r. 1775 se občan Chvojka zúčastnil vzpoury sedláků v Chlumci. Byl za to odsouzen na 8 let žaláře. V r. 1792 vznikl v obci požár, při němž lehlo popelem 9 stavení. Při tomto požáru shořely i staré obecní zápisy. V r. 1836 byla dokončena silnice z Kutné hory do Hradce Králové. V říjnu 1866 projížděl obcí císař František Josef. V září 1922 se zastavil v obci 1. president T.G. Masaryk.

Obec Nerad

Malá vesnička vzdálená asi 5 minut od Živanic byla založena jako osada za císaře Josefa II. na bývalém rybníce Orlov, zvaném po orlu, který hnízdil na rybniční hrázi. V roce 1902 měl 41 čísel a 263 obyvatel. Obec dostala své jméno Nerad proto, že císař Josef II. nerad rušil rybník, protože do něj mnoho vodních svodnic z okolních polí přicházelo.

Obec Dědek

Ves postavená na bývalém rybníku Dědek. Směrem k Neradu a Neratovu jsou dodnes patrny zbytky hráze tohoto rybníka. V roce 1914 měla ves 106 obyvatel. Na místě, kde byl rybník, stávala prý dřevěná tvrz. Její přesné místo není známé. Po zrušení rybníka byly nalezeny různé věci jako nádobí, nože apod.


 

Pamětihodnosti

Gotický kostel Zvěstování Panny Marie z r. 1350, kamenný kříž a památník padlým v centru obce, budova základní školy z r. 1877, historická hasičská zbrojnice a kamenný kříž v místní části Dědek, zvonice a kamenný kříž v místní části Nerad


Příroda

Významný krajinný prvek Živanické jezero


Sport

Zařízení pro sport a rekreaci

 • Sportovní areál
 • Hokejové hřiště
 • Hřiště na košíkovou
 • Sokolovna
 • Dětské hřiště
 • Amfiteátr

Společenský život

 • Vítání občánků
 • Plesy
 • Taneční zábavy
 • Staročeské Máje
 • Dětská vystoupení
 • Vánoční koncert

Staročeské Máje
Tradiční stavění májek před domy svobodných děvčat spojené s průvodem vesnicí, tancem staročeské besedy a večerní zábavou.


Restaurace

restaurace U Jirsů, čp. 53


Instituce

Obecní úřad Živanice
Živanice 152, 533 42  Živanice
email: starostazivanice@volny.cz
web: www.zivanice.cz

Místní části: Nerad a Dědek 

Pošta Živanice
Živanice 47 

Základní škola Živanice
Živanice 46


Firmy

Lukáš Zahrádka, bourací, zednické a zámečnické práce, diamantové vrtání, čp. 183, 777 859 900


Živanice

V Živanicích a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD