Kasalice

O obci

Obec Kasalice se nachází v Pardubickém kraji asi 7 km na západ od Lázní Bohdanče v průměrné nadmořské výšce 262 metrů. Obec má dvě místní části Kasalice a Kasaličky. První dostupná písemná zmínka o obci Kasalice pochází z roku 1372, kdy patřily několika zemanům a rodu Mrzáků, z nějž pocházel nejvýznamnější husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka. Se jménem obce souvisí jméno vladyckého (zemanského), později rytířského rodu Kasalických z Kasalic a Kasalických z Kaštic. K Pardubicím byly Kasalice přikoupeny roku 1521.

V terénu v lesích severně od Kasaliček lze nalézt terénní vlnu, která je pozůstatkem bývalé tvrze, která zde kdysi byla, ale v písemných materiálech se nedochovala žádná zmínka.

V obou vsích se nedochovaly žádné historické památky. Za zmínku tak stojí pomník v Kasalicích dvanácti obětem 1. světové války, který byl k uctění jejich památky odhalen 8. srpna roku 1920. Byl vystavěn ze sbírky kasalických občanů. A výsadek parašutistických skupin Antropoid, Silver A a Silver B, jejichž členové měli provést atentát na Heydricha. Parašutisté skupiny Silver B (Zemek a Škácha) dopadli právě nedaleko Kasaliček a pomoc, vzhledem k zamotanému padáku ve větvích stromu a rozbité radiostanici museli vyhledat u místních občanů.

V současné době žije v Kasalicích a Kasaličkách okolo 200 obyvatel. V roce 1997 byla dokončena kompletní plynofikace a o deset let později výstavba vodovodu. V roce 2018 byla zahájena výstavba kanalizace včetně ČOV. V 80. letech zde byl svépomocí vystavěn kulturní dům, společně s prostory OÚ, dříve kancelářemi JZD, dvěma bytovými jednotkami a hostincem. Po několika letech, kdy některé prostory areálu byly uzavřeny a chátraly, se rekonstruují tak, aby opět splňovaly svá poslání.

V obci je otevřen hostinec. Velký sál kulturního domu je připraven na různé akce – plesy, koncerty, divadla či taneční soutěže.

Pamětihodnosti

Památník na návsi obětem 1. světové války, zvonička, boží muka v Kasalicích, boží muka a památník dvou obětem 2. světové války v Kasaličkách.

Příroda

Kasalice a Kasaličky mají celkovou výměru 480 hektarů. Vzhledem k výšinám, které se nachází nad Kasalicemi – Pekelec, Branžov a Ohrada je zde krásný výhled na krajinu.

 

Společenský život

  • Mikulášská besídka
  • Rozsvícení vánočního stromu
  • Dětský karneval
  • Pálení čarodějnic
  • Loučení s prázdninami
  • Plesy
  • Koncerty

Instituce

Obecní úřad Kasalice

Kasalice 46, 533 41 Lázně Bohdaneč

e-mail: obec.kasalice@seznam.cz web: https://www.kasalice.eu/