Černá u Bohdanče

O obci

V Polabské nížině, severozápadním směrem od Pardubic leží obec Černá u Bohdanče. Svůj název získala víska patrně podle rázu okolní krajiny, kdy v době počátků osídlování rostly v okolí husté, převážně bukové lesy. Nejstarší zmínky o Černé jsou ze 14. stol. V té době byla ves majetkem Albrechta z Cimburka, který ji v r. 1377 prodal Opatovickému klášteru. Po zpustošení kláštera připadla obec do majetku Diviše Bořka z Miletínka, později knížat Minsterberských. V r. 1488 získal Černou do zástavy pan Václav Žehušický z Nestajova a Žehušic, který své dědictví a právo k dědinám Opatovického kláštera, prodal Vilémovi z Pernštejna za 3 000 zlatých uherských. Roku 1560 prodali Pernštejnové obec spolu s ostatním panstvím Maxmiliánovi. Po letech připadla Černá bohdanečskému úřadu, dle panského urbáře měla k roku 1588 evidovano 10 obytných čísel. Poprvé byla obec registrována jako samostatně hospodařící v r. 1794. Rokem 1960 byla přičleněna k nedaleké obci Rybitví a po 30-ti letech se stala opět oficiálně samostatnou. V Černé jsou vysázeny lípy na počest významných osobností, protéká jí Rajská struha, vlévající se do Labe. Dominantou u struhy je mlýn pana Cepla ze 17. stol.


Pamětihodnosti

Mlýn ze 17. stol., dřevěná zvonička, kamenný křížek a památník padlým v centru obce


Příroda

V polabské nížině, která je součástí tzv. Zlatého pruhu země české, na pravém břehu řeky Labe, severozápadně od Pardubic a jižně od Lázní Bohdanče leží obec Černá u Bohdanče. Název "Černá" získala pravděpodobně díky hustým, převážně bukovým lesů, které rostou v jejím okolí.


Sport

  • Hřiště pro nohejbal
  • Hřiště pro fotbal
  • Písníky ke koupání

Společenský život

  • Rybářské závody
  • Šibřinky
  • Pálení čarodějnic
  • Drakiáda
  • Dětský den
  • Mikulášská zábava 

Restaurace

Pivovarský hostinec
čp. 17, na cyklotrase, tel.: 466 921 569

hostinec
čp. 156, vedle obecního úřadu, cca 20 m od cyklotrasy


Instituce

Obecní úřad Černá u Bohdanče
Černá u Bohdanče 156, 533 41  Lázně Bohdaneč
e-mail: ou.cernaubohdance@mybox.cz
web: www.cerna-u-bohdance.cz


Černá u Bohdanče

V Černé u Bohdanče a okolí

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD