Zajímavosti v okolí

Pardubice

Renesanční zámek z konce 13. stol. s historickými rytířskými sály a renesanční malířskou výzdobou, muzejní a galerijní expozice, vyhlídková věž “Zelená brána”, Pernštýnské náměstí s novorenesanční radnicí, gotické kostely sv. Bartoloměje, sv. Jana a Zvěstování Panny Marie, významná architektura 20.století, památník národních hrdinů z období okupace “Zámeček”. Z Lázní Bohdanče cca 7 km.

Kunětická hora

Přirozená dominanta Polabí, osamělá znělcová kupa (295 m. n. m.) s rekonstruovaným gotickým hradem (národní kulturní památka), muzejní expozice, kruhový rozhled do okolí. Z Lázní Bohdanče 13 km.

Hrádek

450 let starý dub letní, Královská cesta – bývalá alej 41 dubů, koupání v písníku Oplatil. Z Lázní Bohdanče 3 km.

Osice

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, rodiště F. J. Škroupa, na návsi barokní socha sv. Josefa. Z Lázní Bohdanče 10 km.

Hrádek u Nechanic

Nejstarší a nejpozoruhodnější romantická stavba v Čechách, postavená v letech 1839 - 1857 podle slavného zámku Crewe Hall v anglickém hrabství Cheshire. Z Lázní Bohdanče 21 km.

Semín

Rodiště arch. J. Gočára, “Zámek” (barokní panský pivovar ze 17. stol.), románský kostel sv. Jana Křtitele, barokně upravený, akvadukt na Opatovickém kanále a Sopřečském potoce, vzácná přírodní lokalita Semínský přesyp. Z Lázní Bohdanče 12 km.

Kladruby nad Labem

Národní hřebčín založený v zámeckém areálu Rudolfem II. v r. 1579 (národní kulturní památka), světoznámý chov běloušů, zámecká galerie. Z Lázní Bohdanče 14 km.

Řečany nad Labem

Románský kostel, archeologické naleziště. Z Lázní Bohdanče 15 km.

Valy

Zachovalé meandrující koryto potoka Struhy, železniční viadukt "U pěti kanálů" z r. 1845, přetínající údolí Struhy těsně před jeho soutokem s Labem. Z Lázní Bohdanče 8 km.

Zámek Choltice

Barokní zámek z konce 17. stol., zámecká kaple sv. Romedia, přístupná část s expozicí vlastivědného muzea, zámecký park s kaskádou rybníků a navazující rozlehlou oborou. Z Lázní Bohdanče 16 km.