Vybavenost a bezpečnost

Víceetapovým byl rovněž projekt Vybavenost a bezpečnost obcí mikroregionu Bohdanečsko. Ten navázal na projekt oprav malých památek a probíhal v letech 2009 až 2012

Opraveny či vybudovány byly chodníky, zpěvněné plochy, autobusové zastávky, parkoviště, ale i zázemí pro sportovce, střecha tělocvičny. Pořízen byl také mobiliář na veřejná prostranství a několik ukazatelů rychlosti v obcích, které byly nejvíce sužovány nadměrnou dopravou. Podtrženo a sečteno, celkové náklady činily téměř 2,9 mil. Kč.

Projekt by nemohl být realizován bez finanční podpory Pardubického kraje.

 

 


Vybavenost a bezpečnost

Čtyřetapový projekt byl realizován v letech 2009 až 2012.

Rekonstrukce autobusových zastávek v Křičeni Rekonstrukce autobusových zastávek v Křičeni POVOLEN DOWNLOAD
Oprava chodníku v Lázních Bohdanči Oprava chodníku v Lázních Bohdanči POVOLEN DOWNLOAD
Oprava zpevněné plochy v Malých Výklekách Oprava zpevněné plochy v Malých Výklekách POVOLEN DOWNLOAD
Úprava přístupu k hřišti v Přelovicích Úprava přístupu k hřišti v Přelovicích POVOLEN DOWNLOAD
Vybudování chodníku na hřbitově v Rohovládově Bělé Vybudování chodníku na hřbitově v Rohovládově Bělé POVOLEN DOWNLOAD
Oprava parkoviště v Sopřeči Oprava parkoviště v Sopřeči POVOLEN DOWNLOAD
Pořízení ukazatelů rychlosti ve Volči Pořízení ukazatelů rychlosti ve Volči POVOLEN DOWNLOAD
Oprava zpevněné plochy ve Vyšehněvicích Oprava zpevněné plochy ve Vyšehněvicích POVOLEN DOWNLOAD