Vybavenost a bezpečnost cyklotras

V roce 2016 realizoval svazek obcí projekt Vybavenost a bezpečnost cyklotras a komunikací na Bohdanečsku. V šesti členských obcích bylo instalováno celkem 9 ks ukazatelů rychlosti na komunikacích I., II. a III. třídy.

Dále došlo k rozšíření počtu odpočinkových míst vyznačených cyklotras o infopanely (3 ks), sestavy stolů a lavic (5 ks), zastřešené odpočívadlo (1 ks), herní prvky (6 ks) a drobný mobiliář (lavička, stojany na kola a odpadkový koš).

Celkové výdaje projektu byly téměř 773 500 Kč.