Stanovy

Aktuální znění Stanov Regionálního svazku obcí Bohdanečsko najdete zde.