Společné projekty

Regionální svazek obcí Bohdanečsko byl založen v roce 2000 s cílem podporovat rozvoj obcí nacházejících se v okolí jediného lázeňského místa Pardubického kraje – města Lázně Bohdaneč.

Prvním počinem svazku bylo sestavení a schválení  Programu rozvoje mikroregionu Bohdanečsko v roce 2001, na jehož základě svazek vyvíjí své aktivity.

Svazek výrazně zintenzívnil svou činnost až v roce 2003. Přispěla k tomu především skutečnost, že se podařilo personálně naplnit odbor rozvoje města MěÚ Lázně Bohdaneč, který pro svazek zajišťuje manažerské činnosti při řízení společných projektů. Důležitou roli hrají také pravidelná setkání zvolených orgánů svazku, především rady, složené ze zástupců pěti obcí. Ta se schází v měsíčních intervalech a o výsledcích svých jednání informuje ostatní členy rozesíláním podrobně zpracovaných zápisů.