Společenský život

 BUKOVKA

 • Mikulášská besídka
 • Dětský den
 • Pálení čarodějnic
 • Karneval
 • Vítání občánků
 • Životní jubilea
 • Plesy
 • Zábavy
 • Diskotéky

ČERNÁ U BOHDANČE

 • Rybářské závody
 • Šibřinky
 • Pálení čarodějnic
 • Drakiáda
 • Dětský den
 • Mikulášská zábava

DOLANY

 • Dolany v Dolanech
 • Setkání rodáků
 • Vítání občánků
 • Chovatelské výstavy
 • Taneční zábavy
 • Pálení čarodějnic
 • Závody hasičů
 • Závody rybářů

 Dolany v Dolanech

Jsou víkendovým setkáním obyvatel Dolan z celé České republiky, od roku 2004 i ze Slovenska a Polska. O tom, kdo bude pořadatelem dalšího ročníku, rozhoduje “Dolanský parlament”, který je složen ze starostů a místostarostů jednotlivých obcí. Hostitelská obec zajistí program i občerstvení, každé Dolany však přivezou něco svého např. Dolany z Moravy kapelu. Dolanští se utkají ve fotbale, nohejbale, pořádají hasičské závody. Čtvrtý ročník akce proběhl v roce 2004 v Dolanech na Bohdanečsku.


CHÝŠŤ

 • Hasičský ples
 • Školský ples
 • Myslivecký ples
 • Josefovská zábava
 • Pomlázková zábava
 • Dětský karneval
 • Pálení čarodějnic
 • Dětský den
 • Ukončení školního roku
 • Setkání důchodců
 • Mikulášská nadílka
 • Mikulášská zábava
 • Silvestrovská oslava

LÁZNĚ BOHDANEČ

 • Novoroční ohňostroj
 • Cyklopaťák
 • Vítání ptačího zpěvu na Bohdanečsku
 • Otevírání lázeňské sezóny
 • Městské hudební slavnosti Lázně Bohdaneč
 • Dětský den
 • Magdalénská pouť
 • Loučení s létem
 • Zamykání vody na Opatovickém kanále
 • Výlov Bohdanečského rybníka
 • Příjezd sv. Martina
 • Rozsvícení vánočního stromu

MALÉ VÝKLEKY

 • Pálení čarodějnic
 • Fotbalové zápasy
 • Dětský den
 • Letní grilování
 • Rozloučení s prázdninami 

NERATOV

 • Drakiáda
 • Přírodopisné vycházky
 • Dětský den
 • Diskotéky 

Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj Neratova a Novinska web: http://osneratov.wz.cz


PRAVY

 • Pálení čarodějnic
 • Dětský den
 • Další akce pro děti
 • Babinec

PŘELOVICE

 • Pálení čarodějnic
 • Dětský den
 • Taneční zábavy

PŘEPYCHY

 • Rybářský a Hasičský ples
 • Dětský karneval
 • Pálení čarodějnic
 • Dětský den
 • Posvícenská veselice
 • Mikulášská nadílka
 • Silvestrovská oslava
 • Nohejbalový turnaj
 • Rybářské závody
 • Turnaj v šipkách 

  

  


 ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

 • Pálení čarodějnic
 • Vítání občánků
 • Pouťová zábava
 • Dětský den
 • Rozloučení s prázdninami
 • Posvícenská zábava

ROHOZNICE

 • Memoriál - fotbal
 • Dětský den
 • Rozloučení s prázdninami

RYBITVÍ

 • Vítání občánků
 • Dětský den
 • Rozloučení se školou
 • Životní jubilea
 • Setkání důchodců
 • Mikulášská

SOPŘEČ

 • Vítání občánků
 • Maškarní
 • Hasičský a myslivecký ples
 • Čarodějnice s průvodem
 • Turnaj v kopané
 • Dětský den
 • Stadion cross
 • Rozloučení s prázdninami
 • Setkání důchodců
 • Vánoční strom

Stadion cross Sopřeč

Jeden ze seriálu závodů šlapacích mopedů „Stadion Cup“, jezdí se na zpevněném povrchu, lesních i polních cestách, startovat mohou majitelé řidičských průkazů na malý motocykl od 15 do 99 let, kteří se dostaví v den závodu na start. Rekordní počet závodníků (165) zaznamenali v roce 2002 v Břehách. 


VLČÍ HABŘINA 

 • Vítání občánků 
 • Ples 
 • Pálení čarodějnic 
 • Zábavy 
 • Karneval 
 • Dětský den 
 • Hasičské závody 
 • Posezení při grilování 
 • Rozloučení s prázdninami 
 • Setkání důchodců 

VOLEČ 

 • Masopustní průvod 
 • Pálení čarodějnic 
 • Den matek 
 • Soutěže hasičů 
 • Nohejbalový turnaj 
 • Vítání občánků 
 • Dětský den 
 • Dětský karneval 
 • Rozloučení s prázdninami 
 • Setkání důchodců 

Masopust ve Volči 

Masopustní maškarní průvod má ve Volči dlouholetou tradici. V průvodu bývala bába s nůší, kozel, kobyla, žid, cikán aj. Chodilo se po staveních, kde se vybíraly peníze a vejce. Kdo nechtěl dát vejce dobrovolně, tomu je vzali rovnou z kurníku, dokonce i maso z komory. Vybrané peníze se dávaly hudebníkům. Večer se pak tančilo. Dnes jde v čele průvodu ceremoniář s holí a šerpou a žádá starostku obce o povolení vstupu masek do vesnice. Za ním jde písař, pak protagonisté hlavních masek, kapela a nakonec ostatní masky. Každý rok se schází masky na jiné téma. Čelo průvodu už patřilo maskám z filmu Slunce, seno, .. (včetně postele na kolečkách), jiný rok byl průvod zaměřen na ruskou pohádku Mrazík. Nikdy nechybí tradiční masky jako kominík, šašek, mlynář, apod. Průvod se pohybuje od domu k domu, kde je nabízeno občerstvení a také vybírána "daň”. Zastavována jsou i auta na hl. silnici, řidiči musí platit "daň za průjezd obcí". Průvod končí u hospody, tam je zastřelen medvěd a začíná zábava. 


VYŠEHNĚVICE

 • Vítání občánků
 • Hasičský bál
 • Hasičské závody
 • Pálení čarodějnic
 • Dětský den
 • Dětský karneval
 • Grilování
 • Setkání důchodců
 • Životní jubilea

 ŽÁRAVICE

 • Pálení čarodějnic
 • Soutěže hasičů
 • Dětský den
 • Rozloučení s prázdninami
 • Životní jubilea
 • Setkání důchodců

 ŽIVANICE

 • Vítání občánků
 • Plesy
 • Taneční zábavy
 • Staročeské Máje
 • Dětská vystoupení
 • Vánoční koncert

Staročeské Máje

Tradiční stavění májek před domy svobodných děvčat spojené s průvodem vesnicí, tancem Staročeské besedy a večerní zábavou.