Propagace

Další z významných činností, kterým se svazek věnuje, je propagace turistických atraktivit v mikroregionu. Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. získalo v roce 2003 grant z rozpočtu Pardubického kraje na zřízení webových stránek a propagační materiál. Díky tomu má Regionální svazek obcí Bohdanečsko od poloviny roku 2003 své vlastní internetové stránky, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o dění v jednotlivých obcích i společných aktivitách, a propagační brožuru, která představuje mikroregion Bohdanečsko. Ve spolupráci s grafikem Davidem Škodným bylo navrženo logo, které je rovněž užíváno k propagaci svazku.

Komplexní propagace regionu Bohdanečsko je název úspěšného projektu z roku 2014. Díky němu se podařilo obnovit webové stránky mikroreginu, které se nyní nesou v moderním duchu a v barvách loga svazku.
K cyklotrasám "Podél Opatovického kanálu" byly doplněny nové tematické turistické vývěsní mapy, a to zejména do obcí, které se staly členy svazku obcí v roce 2013. Nové mapy svými tématy reagují např. na vznik Místní Akční Skupiny Bohdanečsko, na zavedení regionální značky Kraj Pernštejnů regionální produkt, ale také na významné výročí Opatovického kanálu. Tomu se věnuje také nová bružura 500 let Opatovického kanálu, jejíž vydání bylo také součástí projektu. Jsme velmi rádi, že se brožura těší velkému zájmu. Návštěvníkům regionu je k dispozici  zdarma v bohdanečském informačním centru. V neposlední řadě vznikla nová pexesa a záložky s obrázky všech 24 obcí svazku. I tento projekt probíhal za finanční spoluúčasti Pardubického kraje.

Brožura 500 let Opatovického kanálu ke stažení

Výlov Bohdanečského rybníka si oblíbily také děti