Příroda

Alej k Neratovu

(Lázně Bohdaneč) - alej pestré druhové skladby, stanoviště vzácných živočišných druhů z říše brouků


Černý Nadýmač

(Vlčí Habřina) – lesní rybník s rákosinami, olšinami, vzácnou květenou a mnoha druhy vodního ptactva


Horecké písníky

(Lázně Bohdaneč) – zatopené písníky se vzácnou květenou


Labiště pod Černou

(Černá u Bohdanče) – staré labské rameno s hodnotnými břehovými porosty


Lázeňský park

(Lázně Bohdaneč) – rozlehlý park založený při vzniku lázní na konci 19. století


Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka

(Lázně Bohdaneč) - významná ornitologická lokalita, naučná stezka


Opatovický kanál

stavebně-technická a přírodní památka z počátku 16. století


Památná alej k Hrádku

41 ks dubů letních vysazených na hrázi bývalého rybníka dnes lemuje cestu do Bohdanče


Památný dub letní

(Hrádek) -  450 let starý dub zvaný též katastrální značí místo styku 3 katastrálních území


Přírodní památka Michnovka-Pravy

2 bezodtokové tůně s rozšířenou populací čolka velkého a dalších obojživelníků


Přírodní rezervace „Na Hradech“

(Žáravice) - rybník Švihov s přilehlými dubohabrovými a bukovými porosty a významnou teplomilnou květenou


Rybník Beránek

(Voleč) – soustava tří rybníků, významná ornitologická lokalita


Rybníky Jílovky, Tichý a Skříň

(Lázně Bohdaneč) – komplex rybníků a slatinných luk se vzácnou květenou


Slatina u Horeckých rybníků

(Lázně Bohdaneč) – slatinná louka se vzácnou květenou


Sopřečský rybník

(Sopřeč) – výskyt vzácného vodního ptactva a rostlinstva


 „Vlčí jámy“

(Vlčí Habřina) - pozůstatek vlčích obor z přelomu 16. a 17. století, poslední vlk v kraji byl zastřelen v roce 1840


Živanické jezero

(Živanice) – opuštěný meandr Labe s přilehlými loučkami a břehovými porosty


Přírodní bohatství

Přírodní bohatství Přírodní bohatství POVOLEN DOWNLOAD
u Volče u Volče POVOLEN DOWNLOAD
u Neratova u Neratova POVOLEN DOWNLOAD
u Neraotva u Neraotva POVOLEN DOWNLOAD
u Břehů u Břehů POVOLEN DOWNLOAD
u Neratova u Neratova POVOLEN DOWNLOAD
Přírodní bohatství Přírodní bohatství POVOLEN DOWNLOAD
Přírodní bohatství Přírodní bohatství POVOLEN DOWNLOAD
u Rohoznice u Rohoznice POVOLEN DOWNLOAD
u Rohoznice u Rohoznice POVOLEN DOWNLOAD
u Rohoznice u Rohoznice POVOLEN DOWNLOAD