Podpora odbytu

Podpora odbytu místní produkce je společný projekt svazku obcí, který byl realizován v roce 2013. Jak napovídá již samotný název zaměřili jsme se v první řadě na "zmapování" místních producentů a vzápětí na zviditelnění jejich práce, která je propagací celého území Bohdanečska. Projekt byl předzvěstí vzniku regionální značky Kraj Pernštejnů regionální produkt, která je jednou z aktivit MAS Bohdanečsko.

V rámci projektu bylo pořízeno 15 ks dřevěných mobilních prodejních stánků včetně opláštění pro venkovní i interiérové použití. Dále byly zakoupeny dva fotoaparáty a ozvučovací souprava, které jsou využívany na společenských akcích v jednotlivých obcích. Vytvořena byla nová mapa rozšířeného území Regionálního svazku obcí Bohdanečsko. Nové mapové dílo pak bylo mimo jiné využito v brožurce Regionální výrobci mikroregionu Bohdanečsko, která v rámci projektu vznikla. Nová tiskovina přináší návštěvníkům regionu informace o místních producentech i tradičních společenských akcích. Našich producentů si ceníme za to, že se nebojí upozornit na svoji dovednost, um a tradici, čímž vrhají dobré světlo na celý region. Projekt probíhal s finanční podporou Pardubikcého kraje.

 

Stánky na náměstí