Obnova veřejných prostranství

Rok 2018 byl věnován projektu Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko. V sedmi členských obcích bylo realizováno celkem devět dílčích záměrů věnovaných prostorám přístupným každému bez omezení a sloužících k obecnému užívání. Kapitálové výdaje i běžné vynaložené finanční prostředky byly použity v obcích: 

  • Lázně Bohdaneč – oprava chodníku v ul. Spojovací
  • Malé Výkleky – oprava autobusové zastávky, vč. umístění laviček a květníku
  • Neratov – oprava oplocení dětského hřiště a instalace workoutové sestavy
  • Rohovládova Bělá – oprava části veřejného osvětlení vč. rozvaděče
  • Rohoznice – instalace nové autobusové zastávky a napojení cesty na místní komunikaci
  • Sopřeč – oprava povrchu kontejnerového stání
  • Živanice – oprava povrchu kontejnerového stání.

Celkové výdaje projektu dosáhly částky 839 230 Kč.