Malé památky mikroregionu Bohdanečsko

I. etapa

V roce 2004 zahájil Regionální svazek obcí Bohdanečsko práce na I. etapě projektu Malé památky mikroregionu Bohdanečsko. Jeho cílem bylo restaurování drobných památek jako jsou kapličky, pomníky, sochy, křížky, zvoničky aj. za finanční spoluúčasti členských obcí a Pardubického kraje.

V první fázi projektu byla provedena pasportizace malých památek. V rámci ní byly zmapovány drobné památky na území členských obcí svazku a vyhodnocen jejich stav. Navrhla se řešení obnovy a vyčíslily předběžné náklady. Zároveň byl zjištěn zájem obcí o opravy a jejich finanční možnosti.

Pro rok 2005 projevilo zájem o účast na projektu 9 členských obcí. Jeho řízením byla pověřena firma Redea Žamberk s.r.o. ve spolupráci s odborem rozvoje města MěÚ Lázně Bohdaneč. V další fázi byly shromážděny nabídky na opravy od restaurátorů a vybráni nejlepší kandidáti, se kterými se uzavřely smlouvy. V jednotlivých obcích pak byli určeni zástupci, kteří dohlíželi na průběh oprav a převzali opravené památky. Vlastní opravy probíhaly od července do začátku listopadu a zrestaurováno bylo 12 památek. Celkové náklady projektu v roce 2005 činily 494 235 Kč. Z POV byla poskytnuta dotace ve výši 245 000 Kč, obce ze svých rozpočtů přispěly 249 235 Kč.

II. etapa

Druhá etapa projektu je pokračováním úspěšné etapy první. Vzhledem k velkému zájmu obcí musely být opravy některých památek přesunuty do dalších let.

V roce 2006 bylo opraveno 14 památek ve 12 členských obcích svazku. Celkové náklady se vyšplhaly na téměř 600 000 Kč. Jmenovitě byly opraveny kamenné kříže v Neradu, Rohoznici, Rohovládově Bělé, v Neratově, Novinsku a Chýšti. Nový kabát dostala zvonice na hřbitově v Lázních Bohdanči, kaple sv. Floriána v Dolanech a pomníky padlým v Žáravicích, Vlčí Habřině a Dolanech. Obnoveny byly i kovové zvoničky ve Volči a Vyšehněvicích a opěrná zeď u zvoničky, krucifixu a pomníku v Černé u Bohdanče.

III. etapa

Nejnákladnější etapou projektu Malé památky byla právě ta z roku 2007. Celkové náklady na opravu 11 památek v 10 obcích mikroregionu se vyšplhaly na téměř 800 000 Kč. I když by se mohlo zdát, že jsmev regionu již opravili všechny zvoničky, boží muka, pomníčky, křížky, kapličky, náhrobky atp., opak je pravdou. Úspěšně jsme pokračovali i v následujícím roce.

IV. etapa

 V poslední etapě projektu v roce 2008 bylo opraveno celkem 10 památek v 7 obcích na Bohdanečsku. Náklady byly vyčísleny na něco málo přes 600 000 Kč.

Všechny 4 etapy projektu probíhaly s finanční podporou Pardubického kraje.

Domek br. Veverkových