Komplexní propagace

V rámci projektu svazku obcí z roku 2014 vznikla nová webová prezentace Bohdanečska, tiskovina k 500. výročí Opatovického kanálu a rozmístěno bylo 6 nových tematických infopanelů s mapou Cyklotras "Podél Opatovického kanálu". Pokryty tak byly obce Vápno, Břehy, Přepychy, Chýšť, Žáravice a Pravy. Pro děti vzniklo pexeso a záložka s fotografiemi, které byly v témže roce pořízeny v členských obcích.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny na více než 220 tis. Kč, 70 % činila dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraj

Brožura k 500. výročí Opatovického kanálu aktualizovaná