Městsko-lázeňské informační centrum

   https://ic.bohdanec.cz/ 

Městsko–lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. se od svého založení v roce 2001 stalo významnou součástí nadstandardních služeb, které nabízí město Lázně Bohdaneč svým občanům, lázeňským hostům i turistům. V roce 2013 informační centrum obhájilo certifikát kategorie B jednotné klasifikace informačních center České republiky.

Hlavní cíl činnosti:

 • Kompletní informační servis z celého mikroregionu Bohdanečsko (informace o kulturních akcích, využití volného času, pěší turistice a cykloturistice, ubytování, restauracích, podnikatelstých subjektech aj.)
 • Organizace městských kulturních akcí
 • Vydávání propagačních materiálů o městě

Doplňková činnost (placené služby):

 • Kopírování, skenování, tisk, kroužkování, laminace dokumentů
 • Prodej map, suvenýrů a brožur
 • Předprodej vstupenek na akce v celé republice (nabídka akcí  TICKETPORTAL a TICKETSTREAM)
 • Reklamní činnost jiným organizacím
 • Zajišťování inzerce a výlepu plakátů v Lázních Bohdanči

Další činnost:

 • Vydávání bohdanečského Zpravodaje
 • Aktualizace informací a akcí na webových stránkách  města Lázně Bohdaneč
 • Prezentace mikroregionu Bohdanečsko na internetových portálech pro turisty vychodnicechy.info a bohdanecsko.cz
 • Výběr poplatků z držení psů a za odvoz odpadu