Doplnění doprovodného mobiliáře

V roce 2015 byl realizován projekt Doplnění a obnova doprovodného mobiliáře Cyklotras Podél Opatovického kanálu. V rámci projektu bylo pořízeno 5 ks infopanelů, 8 ks odpočívadel a 9 ks houpadel. Zároveň byl proveden nátěr dřevěných stojanů pořízených v letech 2005 – 2006 na náklady jednotlivých obcí.

Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na více než 300 tis. Kč.