Cyklotrasy

Jednou z významných aktivit Regionálního svazku obcí Bohdanečsko bylo vytvoření sítě značených cyklotras "Podél Opatovického kanálu" pokrývajících území celého mikroregionu. V roce 2003 byla zpracována vyhledávací studie (REDEA Žamberk, s.r.o.). Ta vymezila vedení cyklotras na území svazku ve vazbě na již vyznačené či plánované regionální a nadregionální cyklotrasy a cyklostezky. V roce 2004 byl zpracován projekt dopravního značení cyklotras (REDEA Žamberk, s.r.o.) a následně byly  cyklotrasy vyznačeny v terénu (OKČT Horal Ústí nad Orlicí). Zároveň byl vydán propagační materiál - cyklomapka s popisem zajímavých míst na trasách (SHOCart, s.r.o.). Tento projekt svazek částečně hradil ze svého rozpočtu, tvořeného členskými příspěvky jednotlivých obcí, na poměrnou část nákladů byla získána dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

Doprovodný mobiliář

Trasy jsou postupně doplňovány doprovodným mobiliářem (informační tabule, lavice a stoly aj.). V roce 2005 bylo rozmístěno 6 informačních tabulí (SHOCart, s.r.o. a OKČT Horal Ústí nad Orlicí), jejichž součástí je mapa cyklotras "Podél Opatovického kanálu" a doprovodné texty s tematikou vztajující se k mikroregionu (pamětihodnosti, zajímavá místa v okolí, přírodní bohatství, Opatovický kanál, lázeňství a rybníkářství). V roce 2006 rozmístil svazek v rámci II. etapy projektu "Vybavení cyklotras na Bohdanečsku doprovodným mobiliářem" dalších 7 informačních tabulí (s tématy: významní rodáci a osobnosti regionu, turistika a rekreace, Pardubický kraj, kulturní a sportovní akce v regionu, toulky historií) a 5 odpočinkových míst. Další etapa projektu proběhla v roce 2007. V roce 2014 jsme se k němu vrátili, abychom rozmístili 6 informačních tabulí (s tématy: Kraj Pernštejnů Regionální produkt, kulturní akce, naučné stezky, přírodní bohatství, MAS Bohdanečsko a mlynářské řemeslo na Opatovickém kanále) do nově začleněných obcí.

Cyklomapka

V roce 2006 byla vydána aktualizovaná mapka cyklotras „Podél Opatovického kanálu" (zásoba 10 tisíc kusů starší verze mapky vystačila rovné 2 roky), jedná se o další projekt z oblasti propagace a podpory turistiky v regionu. Mapka obsahuje podrobný popis cyklotras včetně zajímavých míst a památek, vyznačeny jsou zde turistické trasy, naučné stezky, ubytování, koupání, ale i opravny a půjčovny kol či drobné památkové objekty. Mapka, která je nově i v anglické mutaci, je k dispozici v informačním centru v Lázních Bohdanči. I tento projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Pardubického kraje.

Cyklomapa v Pravech