MAS Bohdanečsko

MAS Bohdanečsko

Místní akční skupina (MAS) Bohdanečsko se rozprostírá v úrodné Polabské nížině v severozápadním cípu Pardubického kraje. Na jejím území se nachází 26 obcí s téměř 12,5 tis. obyvateli. Přirozeným centrem oblasti a sídlem MAS je město Lázně Bohdaneč. MAS Bohdanečsko byla založena v roce 2012 za účelem spolupráce při rozvoji regionu. Členská základna je tvořena zástupci obcí (příp. svazku obcí), podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi. V roce 2014 měla MAS 21 členů.

Mezi hlavní cíle MAS patří: zvýšení kvality života na venkově, podpora zaměstnanosti, posílení ekonomiky v regionu, podpora místní produkce, ochrana přírody a kulturního dědictví a podpora rozvoje cestovního ruchu.

MAS Bohdanečsko je zapsaným spolkem, který pracuje na principu metody LEADER. Smyslem této metody je zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu různé subjekty působící v daném území. To je výhodné např. s ohledem na rozhodování o využití evropských dotací, které probíhá na té nejnižší úrovni, tedy přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom, který projekt bude realizován, přesně znají místní podmínky a návaznosti projektu na okolí.

Od roku 2012 MAS realizovala nebo realizuje tyto projekty: Rozvoj MAS Bohdanečsko, Kraj Pernštejnů regionální produkt a Tvorba SCLLD (Komunitně vedená strategie rozvoje území).

Více o činnosti MAS Bohdanečsko najdete na webu mas-bohdanecsko.cz.

Logo MAS Bohdanečsko